גישור זו דרך מקצועית ליישוב סכסוכים במשא ומתן על ידי צד שלישי ניטרלי ותהליך היכול להיות ביוזמת הצדדים או עשוי להידרש על ידי בית המשפט, או חקיקה. מטרתו להקנות לכל אחד מהצדדים שיח מקדם באמצעות משא ומתן דרך מספר פגישות שדרכן הצדדים ילמדו כיצד להציג את הצרכים והאינטרסים שלהם באופן ממוקד ומכבד תוך רתימת הצד השני אליו.

מתי ולמה מומלץ ? 

  • כאשר הצדדים אינם מוכנים או אינם מסוגלים לפתור סכסוך.
  • גישור הוא בדרך כלל תהליך לטווח קצר ומובנה.
  • יישוב המחלוקות בהסכמה מאפשר להימנע מתהליך ארוך ויקר כתוצאה מהגשת תביעה.

מטרת הגישור

להקנות לכל אחד מהצדדים שיח מקדם באמצעות משא ומתן דרך מספר פגישות שדרכן הצדדים ילמדו כיצד להציג את הצרכים והאינטרסים שלהם באופן ממוקד ומכבד תוך רתימת הצד השני אליו.

תפקיד הגישור

להקל על יישוב סכסוכי הצדדים באמצעות פיקוח על חילופי המידע ועל הליך המיקוח. המגשר עוזר לצדדים למצוא בסיס משותף ולהתמודד עם ציפיות לא מציאותיות, להציע פתרונות יצירתיים ולסייע בגיבוש הסדר סופי. כמו כן לפרש חששות, להעביר מידע בין הצדדים, למסגר סוגיות ולהגדיר את הבעיות.

גישור הוא בדרך כלל הליך מרצון, אם כי לפעמים חוקים, כללים או צו בית משפט עשויים לדרוש השתתפות בגישור. גישור נפוץ בבתי משפט לתביעות קטנות, בתי משפט לדיור, בתי משפט לענייני משפחה, ובכמה תוכניות בית משפט פלילי ומרכזי צדק שכונתי.

הצדדים והמגשר שולטים באופן רגיל על הליך הגישור - מחליטים מתי ואיפה מתקיים הגישור, מי יהיה נוכח, כיצד ישולם וכיצד מגשר יתקשר עם הצדדים.

מה קורה לאחר התהליך הגישורי

אם מתקבלת החלטה, הסכמי גישור עשויים להיות בעל פה או בכתב, והתוכן משתנה עם סוג הגישור. הסכם גישור מחייב תלוי בחוק בתחומי השיפוט האישיים, אך מרבית הסכמי הגישור נחשבים לחוזים ניתנים לאכיפה. ישנם גישורים שבית המשפט הורה לקיימם ואז ההסכם הופך לפסק דין של בית משפט. אולם אם לא יושג הסכם, הצדדים רשאים להחליט להמשיך בתביעותיהם בפורומים אחרים.

לפרטים נוספים מזמינה אותך לשוחח עימי  בטל' 052-3992264

דגנית