דגנית מנצור

מאמנת אדלריאנית לפיתוח וחיזוק החוסן האישי