דגנית מנצור

מאמנת מוסמכת בגישת הפסיכולוגיה האינדיבידואלית - גישה פסיכולוגית חיובית של האדם השלם , ההוליסטי .